Dom som skapar Fryksås idag

Man säger att om en by stannar i sin utveckling – då dör den.
Tack och lov har inte Fryksås drabbats av det ödet. Fryksås lever och får oss att må gott. År 2006 fick Fryksås en ny styrelse för sitt fäbodlag. En styrelse bestående av blandade åldrar och såväl män som kvinnor. Den perfekta blandningen av trivsel och sammanhållning som krydda till arbetet för fäboden.
Som vi tidigare berättat har Fryksås fäbodlag en gammal tradition. Det är det första dokumenterade fäbodlaget i landet. Fäbodlagen skulle ta till vara de gemensamma intressena och det är precis så det är än idag. Fäbodlaget är t ex idag även samfällighetsförening, med ansvar för de enskilda vägarna i Fryksås. Alla gamla källor och stigar är inventerade och ska röjas och återställas där det behövs. Den gamla stigen till Rädsjön är röjd och spångad och flitigt använd vid de nu nästan traditionella fisketurerna.
De flesta föreningar är nöjda med om det kommer NÅGON utanför styrelsen på årsmötet. När fäbodlaget i Fryksås kallar till årsmöte är det extrastolar som gäller. Och då håller man inte till i någon liten lokal.
Varje år ordnar fäbodlaget röjardag då man går man ur huse för att röja öppna ytor och tar ner träd som är dags att ta ner. Naturligtvis med lunch på Smidgården och middag på fäbodpensionatet – och gärna med en efterfest med sång och musik i slogboden vid gamla skidbacken.
Självklart firas midsommar – vi har ju underhållningen klar i fäbodlagen med Helena Ringvall, Pontus Selderman och Liselott Länsmans.
Sammanhållningen har kanske aldrig varig bättre i Fryksås än den är nu.
Även om mycket hänt i Fryksås så finns det en stark känsla hos var och en att bevara den suveränitet som Fryksås har. Den är man rädd om.
– Vi ska akta vår miljö så generationer efter oss ska få samma möjlighet som vi nu har att njuta av bygden med alla timmerhus som bär århundraden av minnen, utsikten med färgerna som skiftar efter årstid, ängarna och skogarna… Ängarna och skogarna i Fryksås var en gång både frihet och vila för våra fän. Idag är det en underbar rekreation för oss med två ben…