Fryksås då och nu

Världen förändras. Fryksås förändras. Det har sannolikt framgått från de föregående kapitlen. Det är en sanning vi aldrig kommer ifrån, bara kan förhålla oss till. Det beror förstås på att människor förändras
– ibland omärkbart – men ingen är densamma hela livet.
Fryksås har kanske varit en by en gång. En by som blev en fäbod och som en sån en livsviktig del i människors överlevnad.
Jordbruket förändrades. Bönderna behövde inte fäbodbruket längre. Nu blev Fryksås en del av industrisamhället. En tillflyktsort från stress och jäkt – från den moderna världen om man så vill. Men inte en ersättning till den moderna världen. Den fanns kvar där. Fryksås erbjöd bara en stunds vila. För de familjer som haft stugor där i generationer. För hitresande turister sökande lugnet.
Industrisamhället förändras. Löpande bandet ersätts av tjänstesamhället. IT-samhället gör att man kan bosätta sig och arbeta från nästan var som helst.
Nu har folk börjat permanentbosätta sig i Fryksås igen. Kanske är vallen på väg att bli by igen?
De följande sidorna är en katalog över de fastigheter och byggnader som finns i Fryksås när den här boken skrivs.
Det är omöjligt att göra en sådan katalog. För fastigheter ärvs och säljs, hus byggs, rivs, byggs på restaureras hela tiden.
Se det som en ögonblicksbild och som ytterligare ett bevis för att Fryksås förändras och alltid kommer att göra det.
Om det är till det bättre eller det sämre – det ligger i vars och ens uppfattning.