Moderna tider

Den märkliga stolpen i mitten av bilden, bland kossorna på fjösplan, är inte någon märklig uråldrig attribut i länge sedan glömda fäbodseder. Det är den nya tidens första intåg i Fryksås. Det är en telefonstolpe.
Med tanke på att bilden är tagen 1916 kan den då kännas lite malplacerad. Faktum är att den redan stått där i mer än tio år. Redan 1895 beslutades att Fryksås skulle få telefon. Det var i samband med byggandet av telefonlinjen Orsa – Mellådalen – Untorp som man beslutade att ett telefonskåp skulle sättas upp i Fryksås på Orsa sockens bekostnad. I gengäld förband sig fäbodsägarna att anskaffa och framforsla telefonstolpar på den del av sträckan som gick över fäboden.
Den första telefonen kom att placeras i Gubbas. Så småningom fick givetvis även hotellet som Kaffestugan och familjen Jansen telefon. Länge fanns det också en telefonkiosk på fjösplanen.