Vilka lagar styr publiceringen på webbplatsen?

Webbplatsen Fryksåsarkivet, arkiv.fryksas.eu har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV.  Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i personuppgiftslagen respektive dataskyddsdirektivet (GDPR) inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att den som driver webbplatsen behöver den enskildes tillåtelse.

Ansvarig utgivare är Åke Strandberg.

Informationen om min gård är inaktuell

Innehållet på webbplatsen är baserat på texterna i Boken om Fryksås. Beskrivningarna av gårdarna uppdateras successivt av redaktionen. Tips och förslag på nya texter mottas gärna.