Ulla & Åke

Beteckning: Hansjö 219:6
Adress: Fryksås 146
Ägare: Åke Strandberg & Ulla Sundelin

Huvudbyggnaden består av tre huskroppar. Den västra är från 1865, den mittersta från 1855 och den östra är av yngre datum. Byggnaderna har tidigare använts som lador och det var först i början av 2000-talet som det öppnades en dörr mellan mittersta och östra huskroppen så att man kunde nå alla delar inomhus.

På tomten finns ett äldre härbre och en nyare förrådsbyggnad.

Tidigare ägare bl a Åke Norlin, Kuålner Erik, Smids Anna, Georg Eriksson, Anette Eriksson. Huset helrenoverat 1996-97 och 2011. Såldes av Anette Eriksson 2011 till nuvarande ägare.

Kuålner Erik var född 1875 i Vännebo. Familjen utom halvsystern Charlotta 1873 flyttade till Mora 1892. Fadern Lars Erik Jacobsson, kom från Skattlösberg och hustrun Carolina Jansdotter kom från Vännebo. De gifte sig 1876.
Kuålner Erik gifte sig med Smids Anna och fick barnen John Jakobsson, Karin Kans och Erik Jakobsson.