Tjädergården

Beteckning: Hansjö 315:1
Adress: Fryksås 155
Ägare: Inger och Nils-Olof Olsson

Tidigare ägare Maria Borén, Monika Säterbom
Tjäder Birger sålde den här gården 1955 – för en bil! Gården låg då öde. Tjäder Birger ville ha en bil, men ville inte betala med pengar, utan vill betala med gården. Bilförsäljaren hade inte så stort intresse för detta, men genom en trepartsöverenskommelse löste sig affären. Putte och Ulla Borén fick låna pengar och köpte bilen av Ingemar Gunnars. Sen bytte de i sin tur så att Birger fick bilen (en Standard Vanguard) och Boréns fick nycklarna till gården!
Idag är Tjädergården renoverad och modernt inredd.