Övre/Nedre ?

Beteckning: Hansjö 241:7
Adress: Fryksås 150B
Ägare: Johan Borén
Tidigare ägare av Fallåsstugan,  Karl-Gustav Linderud.
Fallåsstugan byggdes på 30-talet och hörde ursprungligen till Solsätern.
1997 flyttades ”Övre nedre” till platsen. Ursprungligen var det här Jerk Boréns stuga, familjen Boréns första stuga i Fryksås.  Stugan byggdes på ofri grund på Storas mark och flyttades hit när ägandeförhållandena ändrades på den ursprungliga platsen.  (Från allra första början ska det ha varit ett gammalt fjös som stått på Hansjö 107:3)
När Övre Nedre monterades ned fick man rädda hörnskåpet genom att riva stugan runt om det och sedan lyfta in det med kran när väggarna var på plats på sitt nya ställe! Spisen byggdes också åter upp i natursten som originalet.
Stugorna ägdes av Maria Borén och ärvdes av Stina och Johan Borén 2018.
Fastighelen klövs 2021 och denna del tillföll Johan Borén.