Kalle på Kullen

Beteckning: Hansjö 109:10
Adress: Fryksås 240
Ägare: Henrik Sellmann

Tidigare ägare Ingemar Gunnars, Mora som sålde till
Olof och Margareta Almkvist från Djursholm 1962.
Ursprungsbyggnaden uppförd 1951.
Tomten fi ck vatten tack vare att kommunen grävde på marken
utan att fråga. Olof Almkvist omkom i Estoniaolyckan 1994.
2006 såldes fastigheten till Henrik Sellmann som byggt helt nytt.