Humlegården

Beteckning: Hansjö 237:7
Adress: Fryksås 145
Ägare: Inger Björk

Tidigare ägare Köpman Margit Gustavsson
Humlegården arrenderades av fröken Hamlin på 49 år. Arrendet gick ut 1968. (Se mer i kapitlet Fryksås och turismen)