Hansjö 269:3

Beteckning: Hansjö 269:3
Adress: Fryksås 230
Ägare: Åsa Diös Ellemo, Ola Diös och Oscar Diös

Boris Hagelin och hans fru Annie började bygga här 1938. Vid krigsutbrottet 39 reste han med den sista båten som gick över Atlanten till USA. Han glömde inte Fryksås. Under hela kriget skickade han nämligen äkta kaffe dit, en riktig dyrgrip i ransoneringstider. (Läs mer om Boris Hagelin på sid 82).
Anders och Anchie Diös köpte gården av Hagelins barnbarn 1989, och genomförde en omfattande renovering. Alla tak lades om, köket byggdes om, hallen utökades och fick dusch och toalett. Ett badrum byggdes om i källaren.
Två härbren flyttades, varav det ena ersattes med ett nytt. Det andra lämnade plats för en vedeldad bastu med badtunna. Ett av husen på gården var rötskadat och fick ersättas av ett nytt.
På tomten finns en samfälld källa och en samfälld stig.