Hansjö 255:8

Beteckning: Hansjö 255:8
Adress: Fryksås 156
Ägare: Rolf Davidsson och Marie Nyman.

Tidigare ägare Elmar Schwartzenberger.
Här låg från början bara en liten stuga byggt av förvaltaren Hård på Korsnäs.
Inägan arrenderades ut för fårbete till Putte Borén. Huset med tomt är nu avstyckat. Det såldes till Elmar Schwartzenberg på Fryksås Hotell 1997. Dottern Petra bodde där sedan vatten och avlopp dragits in samma år. Sedan 2004 ägs det av Sten Schröder som byggt ut det och satt upp två nya härbren.  Sten Schröder sålde till Lars Lapidus 2015. Såldes sedan 2017 till Rolf Davidsson och Marie Nyman.