Hansjö 255:4

Beteckning: Hansjö 255:4
Adress: Fryksås 225
Ägare: Benny Gustavsson och Åsa Edström