Gnistra

Beteckning: Hansjö 255:2
Adress: Fryksås 227
Ägare: Charlotte Lagerberg Bjurström

Tidigare ägare var Göran och Gunhild Rudfeldt. Huset byggdes av folkskollärare Paul Rudfeldt 1935, som ett av Fryksås tidigaste fritidshus.
Smid Anders och Smid Martin byggde grunden.

2009 köptes stugan av familjen Lagerberg Bjurström. Vatten och avlopp drogs in.

2010 skapades nuvarande gårdsbild med tillbyggnad av ett timrat sovhus samt en liten gästabudsal.
Ett gammalt fjös från Lissolbacken i Våmhus placerades i vinkel. Det inreddes till gästrum och vallabod och bidrar till eftersökt ålderdomligt uttryck av gården.

Alla hus har moderna bekvämligheter. Smid Per Länsmans, son till Smid Martin, byggde med traditionella metoder och material efter ritningar inspirerade av det gamla byggnadssättet och arkitekturen på fäboden.
2018 flyttades en liten lada från Smidbacken till gården och inreddes till gästhus.

Gården har fått namnet Gnistra.

Gårdens utseende fram till 2009