Hansjö 249:1

Beteckning: Hansjö 249:1
Adress: Fryksås 130
Ägare: Gunilla och Åke Frelin

Tidigare ägare Birgit och Lars Morén.
Här huserade tidigare Bogg Olov Olsson och hans hustru Kersti Jugås Hansdotter. Efter en gårdsbrand då endast stallets timmerstomme klarade sig sålde sonen Bogg Karl till familjen Halvarsson som använde stommen till nuvarande boningshus, kompletterat med spillvirke från byggandet av hotellet. Senare gifte sig Sven Frelin med deras dotter Jenny och de övertog fastigheten. Åke Frelin som är barnbarn till Sven och Jenny har renoverat huset under 2001. Gunilla och Åke Frelin blev bofasta 2003.