Hansjö 247:2

Beteckning: Hansjö 247:2
Adress: Fryksås 133
Ägare: Matias Hagström och Frida Lundborg

Tidigare Lund Olovs gård, köpt av fröken Beata Haglund som tidigare hyrt på Fryksåsgården. Huset användes också av hennes systrar Alice och Dagmar Haglund.