Hansjö 244:6

Beteckning: Hansjö 244:6
Adress: Fryksås 119
Ägare: Lars och Christina Fahlén

Ulla och Bengt Johansson köpte tomten av Axel och Lilly Blom. 1969 flyttades ett stall till tomten från Vattnäs. 1972 tillkom ett härbre från Limbäck, ursprungligen uppskattat byggt på 15-1600 talet. 1973 köptes en timmerlada från Heden i Våmhus som blev den s k Lillstugan. 1983 påbörjades bygget av det stora huset. 1986 köptes en ängslada för att användas som vedbod.
Bengt Johansson hade en önskan om att uppföra ett kapell i fäboden och förde därför en livlig korrespondens med Gävle läroverk för att få köpa loss mark för ändamålet. Han fick dock inte se sin idé fullbordad.Gården såldes till Lars och Christina Fahlén 2013.