Hansjö 244:2

Beteckning: Hansjö 244:2
Adress: Fryksås 117
Ägare: Göran Boardy

Tidigare ägare bl a Stus Majt.
Stugorna kommer ursprungligen från Kål Anna (kallades även Kans Anna) och Lund Mats. Från Kål Annas död 1920 utnyttjade Kellhus Majt stugorna. Stamfastigheten delades i två delar vid arvsskiftet 1952.
El drogs in 1982, 85-86 byggdes stallet om till bastu, 1991 installerades telefon och 97-98 byggdes succesivt ladan om till snickarbod och ateljé.