Lofvargardn

Beteckning: Hansjö 242:3
Adress: Fryksås 115
Ägare: Ewa Lofvar Gerdsdotter
Per och Marianne Guth ärvde gården av Anna och Sven Hedström;
En gård med gamla anor. Vi vet att soldaten Lund Per Persson och hustrun Mait Olsdotter hade en gård här 1855. Möjligen kan nuvarande fjöset härstamma från den tiden. (Det är daterat 1858 och 1855 anges att det finns ett påbörjat fähus i Fryksås).
När den nuvarande stugan reparerades fann man skrivet på väggen ovanför fönstret ”Denna stuga är uppsatt år 1873 av Olof Ryttare”. Stugan är säkerligen ditflyttad, för den är uppmärkt, men varifrån vet man inte. Olof Ryttare kom från Moren i Våmhus och var gift med Lund Per och Mait Olsdotters dotter Lund Karin Persdotter.
Såldes 2015 till Ewa Lofvar Gerdsdotter.
Kål Anders Djäken tittar ut från farstun