Hansjö 242:2

Beteckning: Hansjö 242:2
Ägare: Göran Möller

Byggnadsarbeten påbörjade våren 2018 och det blev klart för inflyttning till jul samma år.

Hus på väg
Resning av stommen påbörjades 2018-05-25