Hansjö 239:6

Beteckning: Hansjö 239:6
Adress: Fryksås 232
Ägare: Lars och Birgitta Hallvars

Info på gång…