Hansjö 231:3

Beteckning: Hansjö 231:03
Adress: Fryksås 109
Ägare: Lars och Carin Nises

Tidigare tomtägare Rolf Axelsson.
Byggår 2006-07, timrat av Lennart Bälter. 2009 flyttades ett härbre till fastigheten från Dala-Floda.