Hansjö 229:2

Beteckning: Hansjö 229:2
Adress: Fryksås 180
Ägare: Anette Lindoff och Berit Björk Ruland
Olpers Erik Mattsson, Soldat Spansk 1797 – 1873, gift med Anna Matsdotter 1799-1885. Fick sex barn. Endast sonen Erik fick arvingar efter sig. Eriks ogifta syster Karin (1840-1920) skänkte fastigheten till sin brorson, Siv Sjögrens morfar, Olpers Erik Ersson på det att hon skulle blir försörjd livet ut. Så här löd gåvobrevet:
Den 8/1 1886
Gåvobrev till sin brorson Unga Olpers Erik Eriksson f 25/5 1864
Fastighet No 31 Litt F2 Bonäs
Byggnader o fastighet i Fryksås och Finnkallbol i Hansjö skifteslag och byggnader 1 stuga med mur och innanrede i Fryksås 1 sädeslada 1 herbre 1 fähus och ¼ dels stuga och mjölkstuga med mur och inrede i Finnkallbol ¼ herbre ¼ fäghus 1/8 sädeslada
Samt mitt ringa lösökre vad namn och beskaffenhet det vara må. Summa 622:77
Tillträde genast. Med skyldighet för gåvotagaren att förse mig med föda, kläder o husrum intill min blivande död enligt denna dag oss emellan upprättat födomålskontrakt försäkrar i vittnens närvaro
Olpers Karin Ersdotter, Bonäs
Vittnen Kål Mats Ersson, Lok Mats Matsson.
Olpers Erik Ersson var född 25/5 1864 och Smids Karin Andersdotter född 8/5 1865. Deras barn ärvde så småningom fastigheten.
Dessa gjorde sedan delning och skifte så dottern  Olpers Nelly f 1/10 1900 blev ägare till gården och 1/3 av marken. Övrig mark tilldelades till 2/3 till systrarna Signe och Frida. Sedan  2001 ägs denna mark av Signes barnbarn Håkan Damberg.
Syskonen Edvin och Edit hade tidigare emigrerat till Amerika.
Brodern Robert fick mark på annan plats i Fryksås där Lilian Grund bor nu.
Olpers Nelly fick tillsammans med maken  Källhus Karl Jonsson  f 12/1 1895  fem döttrar,  Ingrid. Ethel, Alice, Ann-Britt och Siv.
Bostadshuset rustades och isolerades på 50-talet. Den lilla kammaren blev kök. Farstun blev en veranda.
Fjöset plockades därefter ner och  de bästa stockarna  användes sedan till den lilla stugan på gården.
Gården  är fortfarande i deras  familjers ägo. Idag är det Anette Lindoff och Berit Björk Ruland som är ägare.