Hansjö 226:2

Beteckning: Hansjö 226:2
Adress: Fryksås 254
Ägare: Mattias Norrman, Maria Norrman-Erixson, Oscar Erixson

Fastigheten avstyckad 1972 från 226:1
Gården är hitflyttad från Venjan.  Endast klädhärbret flyttades med boningshuset till Fryksås. Härbret som idag finns på fastigheten flyttades från Bönsaberg
Flytten till Fryksås skedde någon gång på 1970-talet
Renoverat med anvisning från Nordiska museet.