Hansjö 225:1

Beteckning: Hansjö 225:1
Adress: Fryksås 255
Ägare: Staffan Gullander
Tillhörde länge Naturvetenskapliga föreningen på Vasaskolan i Gävle, skänkt dit av Grosshandlare Albert Nordholm och hans hustru Fanny.
Nordholm var grosshandlare i Gävle och hade affärer med dalkarlarna. När han inte fick betalt fick han mark och skog istället. Vid lantmäteriförrättning 1904 lades undantagen ut för de olika fastigheterna och då fick Nordholm sina ägor. Nordholms son Bertil gick ut naturbrukslinjen på Vasaskolan 1912. Han var en tid ordförande i Naturvetenskapliga föreningen och fortsatte sina studier för att bli teknolog. Bertil Nordholm dog dock tragiskt två år efter studenten och i samband med det donerade Nordholm fastigheten till Naturvetenskapliga föreningen.
Naturvetenskapliga föreningen besökte regelbundet Fryksås, men med åren avtog intresset. De pengar som inbringades vid försäljningen används till donationsfonden Norholms minne. En del av de möbler och inventarier som funnits på gården finns idag på Vasaskolan i Gävle.
Nedre stugan är en gammal fäbodgård, en av de äldsta i Fryksås. Ladan fick nytt tak av eternitplattor efter råd från Dalarnas Museum! Stora huset byggdes 1909 och har använts av eleverna.
Den gamla stugan kallades Präststugan eller Prästas.
Såldes 2009 till Staffan Gullander ,varpå gården renoverades och en påbyggnad utfördes. På fastigheten finns en samfälld källa.