Hansjö 224:4

Beteckning: Hansjö 224:4
Adress: Fryksås 191
Ägare: Marie Mandel

Marie Mandel har låtit bygga detta timmerhus. Mark- och grundarbeten påbörjades i november 2018. Timmerstommen har byggts av Daniel Persson under våren och den restes 2019-05-13. Huset färdigställdes av Mora Bygg AB och inflyttning skedde i januari 2020.

Stommen restes 2019-05-13