Hansjö 217:12

Beteckning: Hansjö 217:12
Adress: Fryksås 170B
Ägare: Tove och Lina Matsson-Frost

Tidigare ägare konstnären Åke Johansson och brorsdottern Inga Pettersson. Efter Åkes död såldes fastigheten på auktion till Inga Pettersson. Gården beboddes en tid permanent av Ingas dotter Eva Österbäck. Den såldes till Lok Jan Matsson Frost som skrivit över den på döttrarna Tove och Lina Matsson Frost. Från början var marken en del av Smids Eriks gård, flickornas mormors far.
Gården har byggts om och renoverats åren 2005-2009.
Den gamla gården revs och ersattes av ett nytimmrat hus.