Hansjö 215:4

Beteckning: Hansjö 215:4
Adress: Fryksås 167
Ägare: Kennet Jågas

Marken ägdes tidigare av Myr Anna Jågas som var syster till Myr Karl. Tomten bebyggd ca 1980.