Hansjö 215:3

Beteckning: Hansjö 215:3
Adress: Fryksås 168
Ägare: Anita och Kjell Hellqvist

Marken ägdes tidigare av Myr Anna Jågas som var syster till Myr Karl. Tomten bebyggd ca 1980. Såldes 2014 till paret Hellqvist av Rune Jågas.