Hansjö 215:2

Beteckning: Hansjö 215:2
Adress: Fryksås 258
Ägare: Karin & Eva Jågas

Tidigare ägare Bengt Jågas
Stugan byggdes 1960 och är påbyggd 1984
Bengt Jågas ärvde marken av modern Myr Anna. Bengts far arbetade på bygget på Fryksås Hotell 1933-34 och träffade Myr Anna i samband med det. Arbetarna bodde i Alkvists, Mor Linas stuga.