Hansjö 111:7

Beteckning: Hansjö 111:7
Adress: Fryksås 236
Ägare: Lars och Birgitta Hallvars

Tidigare ägare Ann-Marie Lindholm
Ann-Marie Lindholm köpte tomten av Smids Nanny Eriksson 1959. Nuvarande ägare har kompletterat med uthusbyggnader och garage.