Hansjö 108:6

Beteckning: Hansjö 108:6
Ägare: Lars och Christina van Dassen

Bygget påbörjades sommaren 2017 med markarbeten. Grund och stomme på plats juli 2018.