Hansjö 108:4

Beteckning: Hansjö 108:4
Adress: Fryksås 179
Ägare: Martin, Lena och Anders Nilsson

Hansjö 108:4
Nuvarande ägare Anders, Martin och Lena Nilsson
Avstyckad tomt från Hansjö 108:1.
Parstugan uppförd 1975.