Hansjö 108:3

Beteckning: Hansjö 108:3
Adress: Fryksås 188
Ägare: Birgitta Andersson

Tidigare ägare Monika Åslund, och före det Albin och Maja Åslund.
Huset byggt före 1951. Reparerad grind och veranda 1995. Fastigheten har inte vatten indraget. Såldes 2017 till Ulrika Agerman och Birgitta Andersson.