Fryksås Hotell

Beteckning: Hansjö 110:7
Adress: Fryksås 136
Ägare: Fryksås Hotell & Gestgifveri AB

På den här fastigheten låg fram till 30-talet en fäbodgård ägd av Grund Anders. Fastigheten köptes av Anders Frelin, en av Orsas mest kända entreprenörer. Bostadshuset användes till jaktstuga. 1932 uppförde han Fryksås Hotell på tomten. Från början var den en stor fyrkantig byggnad med bara några få rum på övervåningen. Hotellet hade inte mer än åtta bäddar på den tiden. Så småningom byggde man en veranda mot sjön, vilken sedemera byggdes in och nu är en del av restaurangen.
De första åren drevs hotellet endast sommartid och under krigsåren låg verksamheten nere.
1950 såldes hotellet till Jillmarker och från 1952 arrenderades hotellet av Georg Bergfors.
1953 såldes hotellet till Lennart Ek och Torsten Kall. 1957 såldes det till Olle Olsson som gjorde konkurs efter bara 14 dagar! Fastigheten gick åter till Jillmarker som arrenderade ut den till en bror till Git Gay vid namn Gaborn under sommaren 1958. De följande åren var hotellet uthyrt till Stina Torsell från Sollerön.
1960 köptes fastigheten av Dir Gunnar Jurgel som genomförde en omfattande renovering och utbyggnad med sällskapsrum. Även annexet byggdes ut. Hotellet kom nu att vara i samma ägo ända till 1975 då det såldes till familjen Jonsson. Under deras regim byggdes övervåningen till.
1981 köptes Fryksås Hotell av Hagab AB, Bosse Gatu och Tord Hansson som även under en tid drev restaurangen i Grönklitt.  Bosse hade en gedigen musikerbakgrund (efter att bl a ha varit storstjärna i Argentina med gruppen Cons Combo i tio år) och när kocken Kuprick, Lars Bäckman anslöt sig startade en ny storhetsperiod för hotellet. När Orsayran startade lade man sin efterfest på hotellet. Yrans Nachspiel blev så populära att de fick lov att läggas ner för att Fryksås inte kunde ta emot alla som ville komma!
Christer Calissendorff kom in som delägare och köpte snart ut de andra. Under den tiden fanns planer på att göra ett större exklusivare hotell, där det t o m pratades om att bygga helikopterplatta, vilket inte föll i god jord i Fryksås. Man fick inte heller bygglov för sina planer. När Calissendorffs fick problem i sitt ordinarie företag såldes hotellet till ett Kumlaföretag 1989.
1991 ägdes hotellet av Elmar och Ulla Schwartzenberger och deras dotter Petra. Under deras tid byggdes återigen uteverandan in för att skapa en större matsal.
2004 såldes hotellet till Håkan Fast, Lena Fast Robson och Dave Robson som också bodde på vallen. Såldes 2012 till Ulla Karlsson,Fryksås Hotell och Gestgiferi AB.
I grindstugan som egentligen är det gamla svinhuset – har idag Gunilla Frelin en hemslöjdsbod. Så på sätt och vis är cirkeln sluten.
(Läs mer under kapitlet Fryksås och turismen)