Familjen Mandel

Beteckning: Hansjö 230:8
Adress: Fryksås 182
Ägare: Lena och Peter Mandel

Tidigare ägare Peter Valter.
Här stod tidigare ett hus som blivit fjös hos Elsa Westeng
110:3 (Anna Andersson f Lundgren).
Två hus har byggts på tomten av dåvarande ägaren Sven
Holmberg, bl a har ett flyttats dit från Hornberga.
Sedan 2009 ägs fastigheten av Peter och Lena Mandel.
Tillbyggnad gjordes 2014.