Brudtallen

Beteckning: Hansjö 231:10
Adress: Fryksås 183
Ägare: Bengt Leandersson och Maria Rydqvist
Tidigare ägare bl a Stora Kopparberg och Mora Formgummi.
Det här är en gammal gård. Stora Kopparberg flyttade stora huset från Bergkarlås i slutet av 40-talet. Två små rum på nedre botten inreddes till personaluthyrning.
1979 byggdes allt om och el drogs in.  Bland annat byggdes  förstukvist och utfart mot parkeringsplatsen och en gärdesgård togs ner. Det var den direkta anledningen till att fäbodlaget bildades – eller snarare återuppstod.  Resultatet blev också att gärdesgården måste sättas upp igen.
Gården renoverades under överinseende av Brita Sundblad, Falun. Det flögs in gardiner från såväl Frankrike som England vilket genast gav henne namnet Gardin-Britta.  Brita Sundblad blev sedemera stadsfru på slottet.
Fyra rum i stora byggnaden uthyrdes genom Wallenbergska stiftelsen, som även skötte Bäcka semestergård.
Det såldes dock 1998 till Mora formgummi som under namnet Brudtallens stuguthyrning åter renoverade fastigheterna. Brudtallen sålde 2005 till Bertil Israelsson, Nykvarn.
Fastigheten delades och det större huset såldes till Bengt Leandersson och Maria Rydqvist 2014.
Det är Lillstugan på fastigheten som är den gamla fäbodgården. Den beboddes av skogsarbetare under vintern.
Bergslagspensionärer 1948