Hur många bor i Fryksås

Det finns drygt 80 bebyggda fastigheter. 6-7 av dessa är bebodda permanent.